Disclaimer

Het online platform Geheugenvancentrum.amsterdam, Geheugenvanoost.amsterdam, Geheugenvanwest.amsterdam (hierna: het platform) is een samenwerkingsproject van Stichting Amsterdam Museum met respectievelijk de Stichtingen ‘Geheugen van Oost en Geheugen van West’.  Elk van de buurtstichtingen is samen met Stichting Amsterdam Museum verantwoordelijk voor de betreffende buurtwebsite. De overkoepelende website Geheugenvan.amsterdam valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Stichting Amsterdam Museum.

Wij (Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen) besteden de grootst mogelijke zorg aan het beheer van het platform, maar toch kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet actueel, niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op het platform kunnen ons niet worden tegengeworpen noch enige verplichting voor ons doen ontstaan. Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met gebruik van (content op) het platform of links naar websites van derden op het platform of andere technische faciliteiten. Een link naar een website van een derde impliceert niet dat wij gelieerd zijn aan deze derde of dat wij de inhoud van de betreffende website onderschrijven.

Op de content op het platform (zoals foto’s, filmpjes en teksten) rust veelal auteursrecht. Wanneer er auteursrecht op (onderdelen van) content rust, mag je hiervan in beginsel alleen een print of kopie maken voor eigen oefening, studie of privégebruik. Je mag deze content in principe niet zonder toestemming van de rechthebbenden verspreiden of (her)publiceren (noch op papier noch digitaal zoals via internet). Wat je met de bijdrage mag doen hangt af van de inhoud van de licentie waaronder de betreffende content is gepubliceerd. We gebruiken hiervoor de licenties van Creative Commons. Je vindt het type licentie onderaan de afbeeldingen of onderaan de pagina. Neem voor het verkrijgen van toestemming met betrekking tot gebruik dat niet onder de bijbehorende licentie valt contact op met de redactie.  

Wij zijn niet aansprakelijk voor bijdragen (waaronder ook hyperlinks) van gebruikers en onjuiste of niet-correcte content die op het platform of in samenhang met het platform door gebruikers wordt geplaatst. Als je van mening bent dat een publicatie op de website jouw rechten of rechten van anderen schendt, kun je dit melden via onze Notice and Take down procedure.  

De aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in deze disclaimer zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Amsterdam Museum en/of de deelnemende buurtstichtingen.   

 

175 keer bekeken

No remarks

Add your reaction